Hướng dẫn đăng ký thi kỹ năng đặc định nghành kaigo(Hộ Lý) tại nhật bản①

ベトナム語

Trước khi đi vào thao tác đăng ký thi, bạn hãy kiểm tra lịch và địa điểm thi tại đây:

Danh sách lịch thi tham khảo tại link sau:

http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html

Danh sách địa điểm thi trong nước tham khảo tại link sau:

https://www1.prometric-jp.com/reserve/center_map.asp

Cách thức đăng ký kỳ theo các bước sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記事