TIN TỨC

Thông tin

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VISA ĐIỀU DƯỠNG

Ở bài “Tìm hiểu về kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng“, Stepjob đã giới thiệu đến các bạn về triển vọng tương lai của n...
Thông tin

TÌM HIỂU VỀ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Điều dưỡng là 1 trong 14 ngành nghề có thể hoạt động theo tư cách kỹ năng đặc định. Đây cũng là ngành đang thiếu hụt l...
Thông tin

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LOẠI 1

Ở phần 1 và phần 2, Stepjob đã chia sẻ các thông tin cơ bản về visa kỹ năng đặc định và điều kiện để đăng ký. Trong ph...
Thông tin

TÌM HIỂU VỀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Các thông tin cơ bản về visa kỹ năng đặc định đã được giới thiệu chi tiết trong phần 1. Bài viết này sẽ tiếp tục cung ...
Thông tin

TÌM HIỂU VỀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – PHẦN 1

Có lẽ nhiều bạn đã từng nghe đến loại visa 特定技能 (tokutei ginou), một tư cách lưu trú mới bắt đầu ở Nhật, nhưng nhiều n...
Thông tin

STEPJOB-HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KỲ THI TIẾNG NHẬT JFT- BASIC – DÀNH RIÊNG CHO VISA TOKUTEIGINO SỐ 1

Từ tháng 4 năm 2019, Ngoài chứng chỉ JLPT từ cấp độ N4 trở lên thì chứng chỉ JFT-Basic trình độ A2 trở lên của kỳ thi ti...
タイトルとURLをコピーしました