求職者向け案内

求職者向け案内

THỦ TỤC XIN GIẤY TIẾN CỬ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Giấy tiến cử dành cho tư cách lưu trú kỹ năng đặc định là một trong những giấy tờ cần th...
求職者向け案内

CHI TIẾT VỀ KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Như đã chia sẻ ở bài “Tìm hiểu về visa kỹ năng đặc định – Phần 2“, người đăng ký thi kỹ ...
求職者向け案内

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VISA ĐIỀU DƯỠNG

Ở bài “Tìm hiểu về kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng“, Stepjob đã giới thiệu đến các bạn...
求職者向け案内

TÌM HIỂU VỀ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Điều dưỡng là 1 trong 14 ngành nghề có thể hoạt động theo tư cách kỹ năng đặc định. Đây ...
求職者向け案内

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LOẠI 1

Ở phần 1 và phần 2, Stepjob đã chia sẻ các thông tin cơ bản về visa kỹ năng đặc định và ...
求職者向け案内

TÌM HIỂU VỀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Các thông tin cơ bản về visa kỹ năng đặc định đã được giới thiệu chi tiết trong phần 1...
求職者向け案内

TÌM HIỂU VỀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – PHẦN 1

Có lẽ nhiều bạn đã từng nghe đến loại visa 特定技能 (tokutei ginou), một tư cách lưu trú mới...
求職者向け案内

STEPJOB-HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KỲ THI TIẾNG NHẬT JFT- BASIC – DÀNH RIÊNG CHO VISA TOKUTEIGINO SỐ 1

Từ tháng 4 năm 2019, Ngoài chứng chỉ JLPT từ cấp độ N4 trở lên thì chứng chỉ JFT-Basic trì...
求職者向け案内

Hướng dẫn đăng ký thi kỹ năng đặc định ngành kaigo(Hộ Lý) tại Nhật Bản

Trước khi đi vào thao tác đăng ký thi, bạn hãy kiểm tra lịch và địa điểm thi tại đây: D...