2021-05

求職者向け案内

THỦ TỤC XIN GIẤY TIẾN CỬ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Giấy tiến cử dành cho tư cách lưu trú kỹ năng đặc định là một trong những giấy tờ cần th...
求職者向け案内

CHI TIẾT VỀ KỲ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Như đã chia sẻ ở bài “Tìm hiểu về visa kỹ năng đặc định – Phần 2“, người đăng ký thi kỹ ...
求職者向け案内

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VISA ĐIỀU DƯỠNG

Ở bài “Tìm hiểu về kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng“, Stepjob đã giới thiệu đến các bạn...
求職者向け案内

TÌM HIỂU VỀ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Điều dưỡng là 1 trong 14 ngành nghề có thể hoạt động theo tư cách kỹ năng đặc định. Đây ...