2021-04

求職者向け案内

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH LOẠI 1

Ở phần 1 và phần 2, Stepjob đã chia sẻ các thông tin cơ bản về visa kỹ năng đặc định và ...
求職者向け案内

TÌM HIỂU VỀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Các thông tin cơ bản về visa kỹ năng đặc định đã được giới thiệu chi tiết trong phần 1...
求職者向け案内

TÌM HIỂU VỀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – PHẦN 1

Có lẽ nhiều bạn đã từng nghe đến loại visa 特定技能 (tokutei ginou), một tư cách lưu trú mới...